ReLe Transfer

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty FINGER INC. xem trọng thông tin cá nhân của khách hàng cũng như tuân thủ “Luật thúc đẩy sử dụng mạng thông tin truyền thông và bảo mật thông tin”. Công ty thông qua chính sách bảo mật thông tin cá nhân này để thông báo việc thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp được sử dụng với mục đích gì và dưới hình thức nào, cũng như biện pháp đang được công ty thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân.

1. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Công ty sử dụng thông tin cá nhân được thu thập cho các mục đích sau đây.

 • ① Thực hiện hợp đồng và tính toán chi phí căn cứ theo việc cung cấp dịch vụ, xác nhận danh tính khi giao dịch tài chính và dịch vụ chuyển tiền quốc tế
 • ② Xác nhận danh tính để sử dụng dịch vụ theo chế độ thành viên, quản lý thành viên, phân biệt cá nhân, ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp và trái phép từ thành viên xấu, kiểm tra ý định đăng ký, giải quyết xử lý khiếu nại, truyền tải thông báo
 • ③ Thu thập và lưu trữ thiết bị số ID duy nhất khi đăng ký thành viên để sử dụng như tài khoản nhằm phân loại cá nhân
 • ④ Thu thập và sử dụng số điện thoại của thành viên cũng như số điện thoại được lưu ở danh bạ trong điện thoại để đăng ký bạn bè tự động, giới thiệu bạn bè hay cung cấp những dịch vụ tương tự
 • ⑤ Gửi thông tin mang tính chất quảng bá dịch vụ như sự kiện khuyến mãi để quảng cáo và tiếp thị, tìm hiểu biên độ truy cập hoặc thống kê việc sử dụng dịch vụ của thành viên

2. Hạng mục thông tin cá nhân được thu thập

Công ty thu thập những thông tin cá nhân sau đây cho mục đích đăng ký thành viên, tư vấn, đăng ký dịch vụ…

 • ① Công ty thu thập các thông tin cá nhân cần thiết cho việc chuyển tiền quốc tế như bản sao chứng minh thư, họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, tên ngân hàng và số tài khoản ngân hàng của người đăng ký, địa chỉ email. Tuy nhiên công ty không nhận đăng ký và thu thập dữ liệu của người chưa thành niên dưới 18 tuổi. Ngoài ra các thông tin không bắt buộc phải thu thập là nghề nghiệp, lý do chuyển tiền, nguồn tiền chuyển.
 • ② Thông tin định vị vị trí của khách hàng hay nhận dạng thiết bị cũng có thể được thu thập trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ. Khi thu thập thông tin công ty cần phải báo cho khách hàng biết trước đó.
 • ③ ③ Công ty thu thập bằng cách lấy thông tin được nhập trực tiếp bởi người sử dụng trong quá trình sử dụng khi cài đặt ứng dụng, hoặc thu thập sau khi có sự đồng ý trước của khách hàng.

3. Sử dụng thông tin cá nhân được thu thập

 • ① Thông tin khách hàng được dùng cho việc xử lý đăng ký thành viên.
 • ② Thông tin khách hàng được dùng cho việc xử lý chuyển tiền.
 • ③ Công ty có thể cung cấp thông tin cá nhân và thông tin chuyển tiền cho cơ quan tài chính liên quan khi xử lý chuyển tiền. (Việc cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan tài chính khi chuyển tiền quốc tế được căn cứ theo luật sử dụng và báo cáo thông tin giao dịch tài chính được quy định)
 • ④ Thông tin cá nhân được dùng cho việc cung cấp sự kiện, quảng cáo.
 • ⑤ Thông tin cá nhân được dùng cho việc thống kê sử dụng dịch vụ, phân tích, ghi chép nội dung sử dụng dịch vụ và chu kỳ để có thể chọn cung cấp dịch vụ phù hợp.
 • ⑥ Thông tin cá nhân được dùng cho việc xây dựng môi trường để khách hàng có thể yên tâm sử dụng dịch vụ trên phương diện bảo mật, riêng biệt và an toàn.

4. Sở hữu, thời gian sử dụng và hủy bỏ thông tin cá nhân

 • ① Trên nguyên tắc sau khi đã hoàn thành mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, thông tin liên quan phải được hủy ngay lập tức. Tuy nhiên đối với những thông tin dưới lý do sau đây sẽ được giữ lại trong thời gian được ghi rõ.
 • ② Hạng mục tồn tại : Họ tên, ID đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại nhà, địa chỉ nhà, số điện thoại di động, email, tên công ty, bộ phận, số điện thoại công ty, thông tin tài khoản ngân hàng, ghi chép sử dụng dịch vụ, log truy cập, cookies, thông tin truy cập, ghi chép thanh toán
 • ③ Công ty sẽ không sử dụng thông tin sau khi người sử dụng đóng tài khoản.
 • ④ Thông tin cá nhân sẽ được hủy sau 1 năm nếu khách hàng không có nội dung chuyển tiền. Tuy nhiên công ty có thể lưu trữ/duy trì một phần thông tin cá nhân và thông tin chuyển tiền căn cứ theo luật quy định
 • ⑤ Nếu có nội dung chuyển tiền từ 1 lần trở lên, nội dung đó và thông tin cá nhân cần thiết sẽ được lưu trữ trong thời gian 5 năm tính từ thời điểm chuyển tiền, ngoài ra công ty không được phép sử dụng thông tin cho những hoạt động không được pháp luật quy định
 • ⑥ Ngoài ra nếu như được yêu cầu bởi quy định luật pháp liên quan, công ty có thể bảo quản thông tin thành viên trong thời gian nhất định theo luật như sau.
 • - Luật bảo hộ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử
  • Ghi chép về hủy thuê bao hoặc hợp đồng: bảo quản 5 năm
  • Ghi chép về cung cấp hàng hóa và thanh toán: bảo quản 5 năm
  • Ghi chép về xử lý khiếu nại hay tranh chấp của người tiêu dùng: bảo quản 3 năm
 • - Luật giao dịch tài chính điện tử
  • Ghi chép về tài chính điện tử: bảo quản 5 năm
 • - Luật mật khẩu viễn thông
  • Ghi chép đăng nhập: 3 tháng

5. Quyền lợi của khách hàng, người đại diện pháp luật và hình thức thực hiện

Khách hàng luôn có quyền thực hiện các quyền lợi như sau về việc bảo mật thông tin cá nhân

 • ① Yêu cầu xem thông tin cá nhân
 • - Yêu cầu xem thông tin cá nhân có thể được gửi đến công ty hay người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân qua văn bản, điện thoại, email. FAX v.v…, và công ty sẽ nhanh chóng xử lý đối với yêu cầu này.
 • ② Yêu cầu sửa đổi khi có phát sinh lỗi
 • - Khi khách hàng yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa đi lỗi thông tin cá nhân, công ty không được sử dụng hay cung cấp những thông tin này cho đến khi việc sửa đổi hoặc xóa bỏ được hoàn tất.
 • ③ Yêu cầu xóa bỏ
 • ④ Yêu cầu ngừng xử lý
 • Khách hàng không được vi phạm Luật mạng thông tin truyền thông, Luật bảo hộ thông tin cá nhân cũng như các luật liên quan để xâm phạm đời sống riêng tư và thông tin cá nhân của chính khách hàng hoặc của người khác mà công ty đang xử lý.

6. Hình thức thu thập thông tin cá nhân

 • ① Thông tin cá nhân được thu thập khi khách hàng đồng ý với việc thu thập và trực tiếp nhập vào thông tin trong quá trình đăng ký thành viên và sử dụng dịch vụ.
 • ② Thông tin cá nhân của khách hàng có thể được thu thập trong quá trình nhận tư vấn của trung tâm hỗ trợ khách hàng qua webpage, ứng dụng, thư điện tử, fax, điện thoại v.v…
 • ③ Thông tin cá nhân có thể được thu thập thông qua văn bản viết tay ở buổi sự kiện bên ngoài.
 • ④ Công ty có thể nhận thông tin cá nhân từ các công ty hoặc đơn vị đối tác bên ngoài, trong trường hợp này bên phía đối tác cần nhận được sự đồng ý cung cấp thông tin của khách hàng.

7. Cung cấp và ủy thác thông tin cá nhân

 • Tuân theo luật pháp liên quan, khi ủy thác công ty phải đặt ra những quy định cần thiết để có thể quản lý thông tin cá nhân một cách an toàn. Nội dung ủy thác công việc và đơn vị xử lý việc ủy thác thông tin cá nhân của công ty như sau.
 • MONEYTAG INC. : thuê ngoài toàn bộ công việc hệ thống quản lý dữ liệu mạng, tư vấn và hướng dẫn, điều hành công việc
  (Căn cứ theo luật quy định, công ty có thể cung cấp thông tin cho cơ quan tài chính hoặc nhà nước mà không cần có sự đồng ý trước về việc cung cấp thông tin.)

8. Cài đặt∙vận hành và từ chối thiết bị thu thập tự động thông tin cá nhân

 • ① Để có thể tạo ra thông tin tài khoản, thiết bị số ID duy nhất (ID thiết bị) sẽ được tự động thu thập khi khách hàng mở chương trình dịch vụ mà công ty cung cấp. Ngoài ra cho chức năng giới thiệu bạn bè và giới thiệu sản phẩm, nếu khách hàng muốn, thông tin số điện thoại được lưu trong điện thoại của khách hàng cũng sẽ được thu thập.
 • ② Để cung cấp dịch vụ được cá thể hóa phù hợp cho mỗi cá nhân, công ty lưu lại thông tin của khách hàng và sử dụng thường xuyên cookie được mở lên
 • - Mục đích sử dụng cookie
 • Khách hàng có quyền được lựa chọn việc cài đặt cookie để nhận dịch vụ phù hợp cho mỗi cá nhân và tiếp thị mục tiêu thông qua việc phân tích mức độ thường xuyên truy cập hoặc thời gian vào ứng dụng của khách và thành viên, tìm hiểu và tra cứu sở thích cũng như lĩnh vực khách hàng quan tâm, tìm hiểu mức độ tham gia sự kiện và số lần truy cập… Do vậy bằng cách thiết lập lựa chọn ở browser trình duyệt web, khách hàng có thể chọn cho phép tất cả cookie, chọn xác nhận mỗi khi cookie được lưu, hoặc từ chối lưu lại tất cả cookie.
 • - Cách từ chối cài đặt cookie Khách hàng có quyền từ chối việc cài đặt cookie. Tuy nhiên khi từ chối thì khách hàng có thể gặp phải khó khăn đăng nhập khi sử dụng một phần dịch vụ cần thiết. (Cách thức cài đặt, theo tiêu chuẩn IE) Công cụ ở phía trên trình duyệt web > Lựa chọn Internet > Thông tin cá nhân > Chặn trang

9. Nỗ lực bảo mật thông tin cá nhân

 • ① Thông tin cá nhân được mã hóa.
 • ② Nhằm đảm bảo thông tin cá nhân không bị rò rỉ hay gặp sự cố, hệ thống được cài đặt và backup dữ liệu ở khu vực được kiểm soát nghiêm ngặt, thông tin cá nhân được truyền tải an toàn trên mạng lưới viễn thông mã hóa.
 • ③ Người quản lý thông tin cá nhân được giữ ở số lượng tối thiểu. Số lượng nhân viên xử lý thông tin cá nhân tối thiểu, nhân viên công ty muốn tải thông tin về PC hoặc sử dụng PC công ty bắt buộc phải được sự cho phép của người chịu trách nhiệm cao nhất phụ trách bảo mật thông tin.

10. Nhân viên phụ trách thông tin cá nhân

Sau đây là danh sách nhân viên chịu trách nhiệm phụ trách việc xử lý thông tin cá nhân.

 • Người phụ trách
  - Họ tên : JUNG CHUL WOO
  - Chức vụ : Phó trưởng phòng
  - Email : wisehouse@finger.co.kr
 • Người chịu trách nhiệm cao nhất
  - Họ tên : CHOI HO SIK
  - Chức vụ : Phó trưởng phòng
  - Email : hosik1982@finger.co.kr
 • Số điện thoại
  - 02-786-8203 (tiếng Việt/Anh)
  - 02-786-8204 (tiếng Hàn)

 • Khi sử dụng dịch vụ của công ty mà có bất kỳ khiếu nại gì về việc bảo mật thông tin cá nhân, khách hàng có thể báo cho người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân hoặc bộ phận chịu trách nhiệm.
  Trong trường hợp cần nhận tư vấn hoặc báo vấn đề khác liên quan đến việc xâm phạm quyền thông tin cá nhân, khách hàng có thể liên hệ với cơ quan sau đây.
 • Trung tâm thông báo xâm phạm quyền thông tin cá nhân (do Cơ quan an ninh mạng quốc gia quản lý)
  - Công việc phụ trách : Nhận thông báo xâm phạm quyền thông tin cá nhân, tiếp nhận tư vấn
  - Website : privacy.kisa.or.kr
  - Điện thoại : (Không nhấn mã số vùng) 118
  - Địa chỉ : Korea Internet & Security Agency (KISA) 9 Jinheung-gil, Naju, Jeollanam-do, Republic of Korea (58324)
 • Ủy ban hòa giải tranh chấp về thông tin cá nhân
  - Công việc phụ trách : Nhận đăng ký hòa giải tranh chấp thông tin cá nhân, hòa giải tranh chấp tập thể (giải quyết theo luật dân sự)
  - Website : www.kopico.go.kr
  - Điện thoại : (Không nhấn mã số vùng) 1833-6972
  - Địa chỉ : 4F, Government Complex-Seoul, 209, Sejong-daero, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea (03171)
 • Văn phòng khởi tố tối cao phòng điều tra tội phạm cyber : http://spo.go.kr / 02-3480-3573
 • Cục cảnh sát trung tâm đối phó khủng bố mạng : www.netan.go.kr / 1566-0112

11. Nghĩa vụ thông báo

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này được áp dụng kể từ ngày thi hành, căn cứ theo luật và chính sách, mọi bổ sung, xóa bỏ, thay đổi liên quan đến nội dung phải được thông báo trên website(blog) hoặc mục thông báo trên ứng dụng điện thoại (hay thông báo riêng) trước 7 ngày thi hành việc thay đổi. Chính sách này sẽ được thực hiện kể từ ngày thông báo.

 • Ngày thông báo chính sách xử lý thông tin cá nhân :27/11/2017
 • Ngày thi hành chính sách xử lý thông tin cá nhân : 4/12/2017

Top