Xác nhận về việc giải thích việc nghiêm cấm hành vi giao dịch bất hợp pháp, trốn luật, mượn tên người khác

[Luật về giao dịch tài chính bằng tên thật và đảm bảo bí mật] Theo điều 3 khoản 3 không một ai được phép sử dụng họ tên của người khác để thực hiện giao dịch tài chính cho mục đích che giấu tài sản bất hợp pháp, hành động rửa tiền, huy động vốn tài trợ khủng bố và thoái thác cưỡng chế thi hành, các hành động trốn luật khác, nếu vi phạm sẽ có thể bị phạt tù dưới 5 năm hoặc phải nộp tiền phạt dưới 50,000,000 Won. Người sử dụng xác nhận đã nhận được hướng dẫn và hoàn toàn hiểu nội dung giống như trên.

Top