Quá trình giải quyết tranh chấp & khiếu nại

1. Quá trình giải quyết tranh chấp & khiếu nại

Theo điều khoản sử dụng dịch vụ ReLe Transfer điều thứ 13 (quá trình giải quyết tranh chấp), việc giải quyết tranh chấp và khiếu nại là quá trình để phản ánh những ý kiến hay bất mãn của khách hàng về tai nạn tài chính điện tử, tranh chấp tài chính và xử lý công việc không chính đáng của dịch vụ ReLe Transfer thuộc công ty Finger, và đền bù tổn thất của khách hàng phải chịu khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế số lượng nhỏ.

2. Cách báo cáo tranh chấp và khiếu nại

3. Nội dung báo cáo tranh chấp và khiếu nại

4. Quá trình giải quyết tranh chấp và khiếu nại

ReLe Transfer sẽ thực hiện quy trình sau đây để giải quyết khiếu nại và tranh chấp của khách hàng.

5. Hoàn lại số tiền chuyển quốc tế

Top